قیمت و خرید کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNG ,

menuordersearch
digitiran.com
کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNG
کاربر گرامی در صورتی تمایل دارید، هنگام تغییر وضعیت این کالا به شما اطلاع رسانی گردد. تظیمات را تکمیل نمایید.
اطلاع رسانی در وضعیت:اطلاع رسانی از طریق:


اطلاع رسانی

 کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNG
...

کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNG

(0)
(0)

با کابل

رنگ و مدل کالا
با کابل
تعداد
+
_
عدد
تماس بگیرید
18,500 تومان

کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNG

 

کابلومبدل OTG مخفف USB ON THE GO میباشد،یکسمتاینمبدلکهپورتاندرویدی (میکرو USB) استبهگوشیوتبلتمیخوردوازسمتدیگرآنیکخروجی USB مادهمیدهدکهمعمولابهاینسمتفلشمموریبرایانتقالاطلاعاتهمچونعکسوفیلمویاهرفایلدیگریاستفادهکرد.
 

کابل OTG GALAXY TAB SAMSUNGاینکابلمبدلبرایاتصالدستگاههاییکهاز OTG پشتیبانیمیکنندمخصوصاگوشیهایاندرویداستفادهمیشود.میتوانحتیموسوکیبردورمریدروحتیپرینترراازطریقاینکابلبهگوشیوصلکرد.درواقعاینکابلبهمایکخروجی USB مادهمیدهد.

همانطورکهگفتهشدبیشتریناستفادهآنبرایانتقالفایلوعکسوآهنگو ... بینفلشمموریوگوشیاستفادهمیشودکهبرایاستفادهازآن  کافیستیکسمتآنرابهگوشیوصلوبهسمتدیگرآنفلشراوصلکردهسپسبهفایلمنیجرگوشیرفتومحتوایموردنظرراانتقالداد.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

دفتر مرکزی
تهران -خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی - پاساژ نور تهران
لطفا قبل از مراجعه حضوری با تماس از موجودی کالا در فروشگاه اطمینان حاصل کنید.
تلفن‌‌‌‌های تماس
۰۲۱-۵۵۵۲۹۵۶۹
۰۹۱۲۶۸۸۹۲۶۹